Đào tạo nghiệp vụ công ty bảo vệ quận tại 8

dich vu bao ve quan 8

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ và dich vu bao ve cho bảo vệ - vệ sĩ  để nâng cao trình độ cho tất cả các nhân viên tại công ty hoặc nếu có nhu cầu theo ngành bảo vệ sẽ được đào tạo theo khóa, những người được đào tạo: -  Học lý thuyết: kiến thức về những điều pháp luật quy định về tội phạm, về những việc họ có thể làm, không gây[...]

Chi tiết