Chồng tưới xăng đốt vợ sau cuộc nhậu

Bị cáo Tiên khai nhận hành vi trước tòa. Ảnh: Đắc Đức.

Sau chầu nhậu, bực tức vì lời nói, Tiên lấy xăng tưới lên người của vợ và châm lửa đốt. (more…)

Chi tiết